Prosíme všechny majitele vozidel, aby z nich před vjezdem do garáži odstranili co nejvíce sněhu. Hlavně hroudy nalepené za koly. Předejdeme tak vytváření zbytečných louží v prostoru garáží.
Děkujeme.
Výbor SVJ NVU
Společenství vlastníků objektu Nad Vltavským údolím

Objekt Nad Vltavským údolím je tvořen 5 budovami se 4 – 5 nadzemními podlažími s celkem 106 jednotkami. Všechny přízemní byty mají zahrádky o velikosti od 30 m2 do 376 m2, které jsou jako vymezené společné části domu určeny k výlučnému užívání s příslušnou jednotkou. V 1. podzemním podlaží se nacházejí garážová stání a sklepy.


Členy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, IČ: 279 30 050, Kamýcká 243/4, Praha 6, PSČ 160 00 (dále „SVJ“) jsou všichni vlastníci bytů a nebytových prostorů v objektu. SVJ vzniklo dne 19. února 2007 a do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu S, vložce číslo 7921, bylo zapsáno dne 8. srpna 2007. Orgány SVJ jsou shromáždění, výbor a kontrolní komise.

Dokumenty SVJ

stahuj SVJ_stanovy (150 kb)   stanovy SVJ (schválené 2019)
  smlouva o pojištění areálu SVJ u pojišťovny Allianz

Správce areálu - p. Stanislav Vilimovský - 774 285 797, spravce@nadvltavskymudolim.cz

"Správce kontroluje stav kotelen, vyměňuje prasklé žárovky na chodbách a zářivky v garážích, čistí rošty před vchody, vynáší odpadky z košů u vchodů, uklízí v prostoru domovního vybavení pro kontejnery, doplňuje sáčky na psí extrementy, seřizuje dveře ve společných prostorách, kontroluje a čistí zpětnou klapku, seká trávu a zalévá zeleň, odhrnuje sníh, provádí posyp ledovky, vysává vodu ze sněhu v garážích a provádí další činnosti údržby."

 


ZPRÁVY