Členy Společenství vlastníků jednotek objektu Nad Vltavským údolím, IČ: 279 30 050, Kamýcká 243/4, Praha 6, PSČ 160 00 (dále „SVJ“) jsou všichni vlastníci bytů a nebytových prostorů v objektu. SVJ vzniklo dne 19. února 2007 a do rejstříku společenství vlastníků jednotek vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu S, vložce číslo 7921, bylo zapsáno dne 8. srpna 2007. Orgány SVJ jsou shromáždění, výbor a kontrolní komise.

SVJ Nad Vltavským údolím vypisuje výběrové řízení na instalace a rekonstrukce dle specifikací. Jedná se o 6 dílčích poptávek.

Stanovy SVJ

NOVINKY